collectief ontslag beeindigingsovereenkomst

collectief ontslag beëindigingsovereenkomst

FNV wil einde aan misbruik ontslagregels

WOERDEN - FNV Bouw eist dat minister Donner onmiddellijk een einde maakt aan de mogelijkheid de regels rond collectief ontslag te omzeilen. Volgens de bouwbond omzeilen bouwbedrijven steeds vaker de Wet melding collectief ontslag door gebruik te maken van beëindigingsovereenkomsten.

Daarbij stemmen werknemers in met hun vertrek, vaak om niet de kans te verspelen later weer terug te keren bij het bedrijf. Door deze handelwijze worden vakbonden buitenspel gezet. "De Wet melding collectief ontslag schrijft voor dat werkgevers bij het ontslag van twintig werknemers of meer verplicht zijn vakbonden in te schakelen", licht Kerstens toe. "Door gebruik te maken van beëindigingsovereenkomsten kunnen ze onder dat getal blijven." Kerstens wil dat Donner de wet aanpast, ook al omdat de Europese regels niet stroken met de Nederlandse. Wanneer Donner geen gehoor geeft aan de eis van de bouwbond, stapt hij naar de rechter.

Bron: http://www.cobouw.nl/nieuws/2010/01/07/FNV-wil-einde-aan-misbruik-ontslagregels.html

Heeft u met betrekking tot collectief ontslag beeindigingsovereenkomst vragen of rechtshulp nodig, kunt u altijd bellen met onze ontslagspecialisten op 0900 – 123 73 24 (kantooruren) of mail ons.

Wordt u ontslagen? Bel: 0900 - 123 73 24 ( kantooruren) of mail naar onze ontslagspecialisten
via info@ontslagspecialist.nl voor een kosteloos eerste advies!

Top