Ontslag in verband met sex op het werk


Tijdens de vrijdagmiddagborrel op het werk ben ik betrapt in een compromiterende positie met mijn vrouwelijke collega in het archief. We hadden bij wijze van spreken 'de broek nog op de enkels''.  Werkgever wil ons nu beiden ontslaan. Ik ben van mening dat dit niet zou mogen. Werkgever heeft toch zelf een verantwoordelijkheid? Zij schenken volop alcohol, waardoor de hormonen hard gaan stromen. Bovendien wie heeft er last van? Zowel ik en mijn collega zijn niet getrouwd.

Als er dan toch ontslagen moet worden, kan werkgever toch voor 1 van beiden kiezen ipv van beiden. Als 1 weg is, gebeurt het niet meer. Immers: Het takes two to tango? Graag uw mening over deze delicate kwestie.

Antwoord van Ontslagspecialist:
Mijns inziens hebben beide werknemers gehandeld in strijd met de wettelijke verplichting zich als 'goed werknemer' te gedragen. Dat kan uiteraard een ontslaggrond opleveren. Het vertrouwen in u beiden is immers weg. Uw werkgever zal de kwestie moeten voorleggen aan de kantonrechter of het UWV.

Ik ga ervan uit dat u beiden niet kan bogen op een langdurig dienstverband. Mijn inschatting is dat uw werkgever goede kans maakt dat het ontslag(en) zal worden gehonoreerd.
Uiteraard mag uw werkgever niet discrimineren in de sanctie.dat leidt ertoe dat beide werknemers dienen te worden ontslagen.

Reactie vraagsteller:
Dank voor uw vlotte deskundige antwoord. Ik begrijp eruit dat ik mijn 'genot' voortaan elders moet zoeken. Het zij zo.

Antwoord Beheerder:
Ik voel met u mee!
Beantwoord door:
edwin van jaarsveld

Ontslag intrekken

Wanneer de werknemer zijn ontslag aanvraagt moet de werkgever onderzoeken of deze aanvraag overeenkomt met de wil van de werknemer. Als uit het onderzoek blijkt dat de wil van de werknemer overeenstemt met de ontslagaanvraag kan de werknemer zijn ontslag niet meer intrekken. Zie hieronder de uitspraak van de kantonrechter te Zwolle.

...

Ontslag bedrijfseconomische redenen

In onderstaande uitspraak van de kantonrechter te Leeuwarden worden de verzoeken tot ontbinding van de arbeidsovereenkomsten van 10 personen wegens bedrijfseconomische redenen behandeld. De werkgever kan de financi?½le noodsituatie niet aannemelijk maken. Ook is er verder geen plan van aanpak overgelegd, waarin wordt aangegeven op welke manier het bedrijf de economische omstandigheden aan gaat pakken. Hierdoor is onduidelijk hoe tot de voorgestelde personeelsreductie met 10 werknemers is gekomen.Tevens is gebleken dat op dit moment sprake is van een stijging in het werkaanbod, als gevolg waarvan met drie ploegen wordt gewerkt en uitzendkrachten zijn aangetrokken. De verzoeken afgewezen.

Heeft u met betrekking tot ontslag bedrijfseconomische redenen vragen of rechtshulp nodig, dan kunt u altijd bellen met onze ontslagspecialisten op 0900-123 73 24 (kantoortijden) of mail ons. Een eerste telefonisch advies of zaakinschatting is kosteloos.

...

hoogte ontslagvergoeding

Wanneer de hoogte ontslagvergoeding lager is dan de kantonrechtersformule is deze vergoeding niet per definitie kennelijk onredelijk.

...

Kennelijk onredelijk ontslagprocedure

Indien een werknemer wordt ontslagen via een procedure bij het UWV WERKbedrijf (voorheen CWI), kan de werknemer in sommige gevallen zelf een procedure bij de kantonrechter starten om een ontslagvergoeding te verkrijgen. Deze procedure bij de kantonrechter heet een kennelijk onredelijk ontslagprocedure. De afgelopen tijd is er bij voortduring discussie geweest over de vraag hoe deze ontslagvergoeding dient te worden berekend. Dient de kantonrechter in dit soort procedures ook uit te gaan van de kantonrechtersformule, of dient de vergoeding op een andere wijze berekend te worden? De Hoge Raad heeft daar onlangs uitsluitsel over gegeven. Dit arrest van de Hoge Raad is hieronder weergegeven.

Samengevat komt de uitspraak erop neer dat de kantonrechtersformule niet van toepassing is. De Hoge Raad is van mening dat in kennelijk onredelijk ontslagprocedures alle bijzondere omstandigheden van het geval dienen te worden meegewogen, zodat  een algemene formule niet kan worden gehanteerd.

...
16 oktober 2009

Werkgevers en werknemers die bij de Arbeidsinspectie iets willen melden of aanvragen, kunnen vanaf vandaag gemakkelijker hun weg vinden op de site van de inspectie. De site is vernieuwd. Zo is snel te zien hoe een klacht tegen de werkgever is in te dienen.

Ook is de informatie nu overzichtelijker gerangschikt. Zo zijn alle gegevens over een bepaalde bedrijfstak samengebracht. Verder zijn op de site bijvoorbeeld de regels te vinden voor het werken met buitenlandse arbeidskrachten. Het is ook mogelijk om een abonnenment te nemen op het nieuws van de Arbeidsinspectie via rss-feeds.

...

Ontslag staande voet

Het eten van een cashewnoot die bestemd was om weg te gooien door de schoonmaakmedewerker rechtvaardigt niet een ontslag op staande voet. Hoewel er in de schoonmaakbranche een streng beleid heerst ten aanzien van hygiene, vindt de rechter ontslag in dit geval een onevenredig zware straf. Hieronder de uitspraak van de kantonrechter te Haarlem.

Heeft u met betrekking tot ontslag staande voet vragen of rechtshulp nodig, kunt u altijd bellen met onze ontslagspecialisten op 0900 ?Çô 123 73 24 (kantooruren) of mail ons.

...

werk weigeren

Kan een werknemer een redelijke opdracht van zijn werkgever weigeren? Het hof in Amsterdam oordeelde onlangs dat het weigeren om een opdracht uit te voeren de werknemer ontslag op staande voet kan opleveren. Het hardnekkig werk weigeren door de werknemer is volgens het hof een dringende reden voor ontslag op staande voet. Zie hieronder de uitspraak van het hof in Amsterdam.

...

Welke mogelijkheden zijn er om financi?½le voorzieningen voor de oude dag te treffen? Ook dit is sterk afhankelijk van de rechtsvorm die u kiest. Let wel dat er aan een aantal voorwaarden moet zijn voldaan zoals het recht op zelfstandigenaftrek.

Pensioen bij niet-rechtspersonen

...

alcohol ontslag

Volgens de wet is dronkenschap op het werk reden voor ontslag op staande voet. Is dat in alle gevallen zo? In onderstaande zaak stelde werknemer dat zijn gebruik van alcohol ontslag niet rechtvaardigde. Vanwege een lange en goede staat van dienst zou ontslag op staande voet een te zware sanctie zijn.

Het Gerechtshof was het niet eens met de stelling van werknemer. Het ontslag werd terecht beoordeeld; werknemer had namelijk gezien zijn lange staat van dienst juist beter moeten weten, te meer omdat het personeel eerder per brief is gewezen op de arbeidsrechtelijke consequenties van alcohol op het werk.

...

ontslag en ww

De deeltijd-WW wordt verlengd tot 1 april 2010. Het kabinet wil economisch herstel niet belemmeren door de regeling te lang open te houden, maar de regeling ook niet te vroeg sluiten. Alles afwegend is het kabinet bereid de regeling tot 1 april 2010 open te houden. De regeling stopt eerder als het beschikbare geld op is.

Dit besluit is onderdeel van overleg met sociale partners over de aanpak van de crisis. Dit staat in een brief van minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer. In de brief gaat de minister in op de huidige situatie van de arbeidsmarkt en de verdere aanpak van de crisis.

...

Reorganisatie ontslag

Uit onderstaande uitspraak van de kantonrechter te Leeuwarden wordt duidelijk dat ontbinding wegens bedrijfseconomische redenen afgewezen kan worden wanneer de omvang van de reorganisatie en de juistheid van de toepassing daarbij van het afspieglingsbeginsel niet voldoende worden onderbouwd.

Heeft u met betrekking tot reorganisatie ontslag vragen of rechtshulp nodig, dan kunt u altijd bellen met onze ontslagspecialisten op 0900-123 73 24 (kantoortijden) of mail ons.
Een eerste telefonisch advies of zaakinschatting is kosteloos.

...

ontslag staande voet

Een ontslag staande voet moet onverwijld worden gegeven. Valt een termijn van een week voor de beslissing van het ontslag op staande voet binnen deze onverwijldheid? Uit onderstaande uitspraak van de kantonrechter te Utrecht blijkt dat het afhankelijk van de feiten en omstandigheden is of een termijn van een week voor de beslissing om ontslag op staande voet te geven onverwijld is. Dit is niet het geval wanneer de werknemer al eerder waarschuwing van zijn werkgever heeft gekregen.

Heeft u met betrekking tot ontslag staande voet vragen of rechtshulp nodig, kunt u altijd bellen met onze ontslagspecialisten op 0900 ?Çô 123 73 24 (kantooruren) of mail ons.

...

Ontslag op staande voet

Het ernstig misdragen van een werknemer tijdens het personeelsfeest kan een grond zijn voor ontslag op staande voet. Zie hieronder de uitspraak van de kantonrechter te Zwolle.

...

staande voet ontslagen


Wanneer de werknemer op staande voet ontslagen wordt, moet de reden zonder verder uitstel worden meegedeeld.

...

reden ontslag op staande voet

Liegen rechtvaardigt ontslag op staande voet

...

collectief ontslag beëindigingsovereenkomst

FNV wil einde aan misbruik ontslagregels

WOERDEN - FNV Bouw eist dat minister Donner onmiddellijk een einde maakt aan de mogelijkheid de regels rond collectief ontslag te omzeilen. Volgens de bouwbond omzeilen bouwbedrijven steeds vaker de Wet melding collectief ontslag door gebruik te maken van beëindigingsovereenkomsten.

...

Betrapt op' hete' daad

Dat erotische gevoelens niet ophouden bij de voordeur van de werkgever, bleek onlangs uit een vraag die ik ontving via onze website Ontslagspecialist.nl.
Ik zal de vraag letterlijk citeren:

?Ç£Tijdens de vrijdagmiddagborrel op het werk ben ik betrapt in een compromitterende positie met mijn vrouwelijke collega in het archief. We hadden bij wijze van spreken 'de broek nog op de enkels''.  Werkgever wil ons nu beiden ontslaan. Ik ben van mening dat dit niet zou mogen. Werkgever heeft toch zelf een verantwoordelijkheid? Zij schenken volop alcohol, waardoor de hormonen hard gaan stromen. Bovendien wie heeft er last van? Zowel ik en mijn collega zijn niet getrouwd.

Als er dan toch ontslagen moet worden, kan werkgever toch voor 1 van beiden kiezen ipv van beiden. Als 1 weg is, gebeurt het niet meer. Immers: Het takes two to tango? Graag uw mening over deze delicate kwestie?Ç¥.

Tsjaa, wat moet je met zo een vraag. Al gauw schieten clich??beelden door je hoofd van verleidelijke collega?ÇÖs die ?Çÿhet?ÇÖ met elkaar doen in de bezemkast, bij het kopieerapparaat, of ?Çô zoals vragensteller ?Çô in het archief.
Je vraagt je verder af: komt dit nou vaak voor? Wat vinden collega?ÇÖs daarvan? en kan dit ?Çÿgewenst contact?ÇÖ leiden tot ontslag?

Eerst de smeu?»ge antwoorden, daarna de droge juridische.

Nederlandse damesbladen hebben onderzocht dat 50 % van de Nederlanders wel eens een relatie gehad heeft met iemand op het werk, terwijl 35% wel eens verliefd is op een collega. 25% heeft wel eens sex gehad op het werk en 11% heeft dat zelfs regelmatig.  Een enqu?¬te van het ?Çÿgerenommeerde?ÇÖ blad Playboy komt tot ongeveer dezelfde cijfers voor Amerikaanse werknemers. 

De werkplek lijkt dus een kruitvat van hormonen die elk moment tot ontploffing kan komen. Maar is dat erg?

Volgens een peiling van banensite Monsterboard heeft negen van de tien collega?ÇÖs er geen moeite mee als twee collega?ÇÖs met elkaar een relatie beginnen. 65% vindt wel dat dit het werk niet moet be?»nvloeden, terwijl 5% verkondigt dat ze dan niet ?Çÿte intiem?ÇÖ moeten doen.

Veel werkgevers zijn beducht voor verliefde stelletjes op het werk. Hebben deze werknemers wel oog en hart voor het werk en hun andere collega?ÇÖs? of slechts voor elkaar?
En wat als de relatie stuk gaat? Wil het voormalige verliefde stel dan nog wel met elkaar samenwerken?  Of erger: klaagt de ?Çÿex?ÇÖ de ander en de werkgever aan voor ongewenste intimiteiten op het werk? In ?Çÿclaimland?ÇÖ Amerika proberen werkgevers claims te voorkomen door werknemers een zogenaamd ?ÇÿLove Contract?ÇÖ te laten tekenen, waarin is opgenomen dat de werkgever niet aansprakelijk is voor dit soort zaken.
Maar ook een aantal grotere werkgevers in Nederland maken contractuele afspraken over relaties op het werk.

Het is overigens maar de vraag of relaties op het werk per saldo een slechte zaak zijn voor de werkgever. Het blijkt namelijk dat werknemers met een relatie op het werk, meer gemotiveerd zijn, meer tijd doorbrengen op het werk en minder ziek zijn.

Ontslag, of niet?

Dat ongewenst sexueel gedrag op het werk meestal tot ontslag leidt ligt voor de hand. De laatste jaren worden werknemers meer en meer beschermd tegen collega?ÇÖs die hun handjes niet thuis laten of hun sexuele gevoelens met de mond belijden. De tik op de bil met een erotische lading kan daarom einde carri?¿re betekenen.

Gewenste relaties op het werk zijn niet verboden. Artikel 12 van de Grondwet en artikel 8 EVRM (Europees Verdrag Rechten van de Mens) garanderen zelfs het recht op privacy, waaronder de vrije partnerkeus. Dat geldt ook voor de werkplek!. De werkgever moet daarom een wel zeer goede reden hebben om zijn belangen boven deze grondrechten te stellen.
Maar soms zijn die belangen aanwezig. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als de relatie met de collega het werk ernstig verstoort, of indien de collega uit hoofde van zijn functie zijn ?Çÿgeliefde?ÇÖ moet beoordelen, wat dan uiteraard niet meer objectief kan.
In dit soort gevallen dient de werkgever overigens eerst na te gaan of ????n van de geliefden op een andere werkplek aan de slag kan, voordat eventueel tot ontslag kan worden overgegaan.

Situaties die vrijwel altijd tot ontslag leiden zijn die waarin de ene geliefde ?Çÿafhankelijk?ÇÖ  is van de ander.  Ik doel hier op relaties tussen leraren en leerlingen, en artsen of hulpverleners en pati?½nten. Juist in een dergelijke situaties van afhankelijkheid en ongelijkwaardigheid moet de werknemer zijn professionaliteit bewaren en geen relatie aangaan, aldus de heersende opvatting bij de Nederlandse rechters.

Of sex met een collega op het werk ontslag rechtvaardigt is een lastig te beantwoorden vraag. In de jurisprudentie valt hier nauwelijks iets over te vinden. Blijkbaar lossen werkgever en werknemers dit soort delicate kwesties in onderling overleg op en hebben zij geen behoefte aan een podium bij de rechter. Indien ????n van de lezers van deze column een vonnis over sex op het werk kan aandragen, zal ik de uitspraak graag in deze column opnemen.

Wel heb ik een Amerikaanse zaak kunnen vinden, waarbij twee collega?ÇÖs op 'hete daad' werden betrapt. Het betrof hier nota bene een rechtbankarchivaris en een bewaker die door een rechter werden betrapt. Plaats van delict: de Rechtbank! Een collega-rechter sprak vonnis; de rechtbankarchivaris werd ontslagen, de bewaker overgeplaatst.

Oh ja, wat heb ik de vragensteller ?Çô die van sex in het archief - geantwoord?

Hoewel ik geen moraalridder ben, heb ik hem bericht dat zijn gedrag in strijd is met ?Çÿgoed werknemerschap?ÇÖ. Er is sprake van inbreuk op de goede zeden, waardoor ik inschat dat de meeste rechters dit een dringende reden voor ontslag zullen vinden.

Ik ontving hierop de volgende reactie van de vraagsteller:
?Ç¥Dank voor uw vlotte deskundige antwoord. Ik begrijp eruit dat ik mijn 'genot' voortaan elders moet zoeken. Het zij zo?Ç¥.

...

ontslag disfunctioneren

Geen ontslag disfunctioneren mogelijk bij gebreke van functioneringsverslagen en kans tot verbetering.

...

ambtenaren ontslag

Chatten tijdens werktijd kan voor de ambtenaar ernstig plichtverzuim opleveren. Dit plichtsverzuim kan leiden tot ontslag. Uit onderstaande uitspraak van de kantonrechter te Leeuwarden blijkt dit.

...

Wordt u ontslagen? Bel: 0900 - 123 73 24 ( kantooruren) of mail naar onze ontslagspecialisten
via info@ontslagspecialist.nl voor een kosteloos eerste advies!

Top