Betrapt op' hete' daad

Dat erotische gevoelens niet ophouden bij de voordeur van de werkgever, bleek onlangs uit een vraag die ik ontving via onze website Ontslagspecialist.nl.
Ik zal de vraag letterlijk citeren:

?Ç£Tijdens de vrijdagmiddagborrel op het werk ben ik betrapt in een compromitterende positie met mijn vrouwelijke collega in het archief. We hadden bij wijze van spreken 'de broek nog op de enkels''.  Werkgever wil ons nu beiden ontslaan. Ik ben van mening dat dit niet zou mogen. Werkgever heeft toch zelf een verantwoordelijkheid? Zij schenken volop alcohol, waardoor de hormonen hard gaan stromen. Bovendien wie heeft er last van? Zowel ik en mijn collega zijn niet getrouwd.

Als er dan toch ontslagen moet worden, kan werkgever toch voor 1 van beiden kiezen ipv van beiden. Als 1 weg is, gebeurt het niet meer. Immers: Het takes two to tango? Graag uw mening over deze delicate kwestie?Ç¥.

Tsjaa, wat moet je met zo een vraag. Al gauw schieten clich??beelden door je hoofd van verleidelijke collega?ÇÖs die ?Çÿhet?ÇÖ met elkaar doen in de bezemkast, bij het kopieerapparaat, of ?Çô zoals vragensteller ?Çô in het archief.
Je vraagt je verder af: komt dit nou vaak voor? Wat vinden collega?ÇÖs daarvan? en kan dit ?Çÿgewenst contact?ÇÖ leiden tot ontslag?

Eerst de smeu?»ge antwoorden, daarna de droge juridische.

Nederlandse damesbladen hebben onderzocht dat 50 % van de Nederlanders wel eens een relatie gehad heeft met iemand op het werk, terwijl 35% wel eens verliefd is op een collega. 25% heeft wel eens sex gehad op het werk en 11% heeft dat zelfs regelmatig.  Een enqu?¬te van het ?Çÿgerenommeerde?ÇÖ blad Playboy komt tot ongeveer dezelfde cijfers voor Amerikaanse werknemers. 

De werkplek lijkt dus een kruitvat van hormonen die elk moment tot ontploffing kan komen. Maar is dat erg?

Volgens een peiling van banensite Monsterboard heeft negen van de tien collega?ÇÖs er geen moeite mee als twee collega?ÇÖs met elkaar een relatie beginnen. 65% vindt wel dat dit het werk niet moet be?»nvloeden, terwijl 5% verkondigt dat ze dan niet ?Çÿte intiem?ÇÖ moeten doen.

Veel werkgevers zijn beducht voor verliefde stelletjes op het werk. Hebben deze werknemers wel oog en hart voor het werk en hun andere collega?ÇÖs? of slechts voor elkaar?
En wat als de relatie stuk gaat? Wil het voormalige verliefde stel dan nog wel met elkaar samenwerken?  Of erger: klaagt de ?Çÿex?ÇÖ de ander en de werkgever aan voor ongewenste intimiteiten op het werk? In ?Çÿclaimland?ÇÖ Amerika proberen werkgevers claims te voorkomen door werknemers een zogenaamd ?ÇÿLove Contract?ÇÖ te laten tekenen, waarin is opgenomen dat de werkgever niet aansprakelijk is voor dit soort zaken.
Maar ook een aantal grotere werkgevers in Nederland maken contractuele afspraken over relaties op het werk.

Het is overigens maar de vraag of relaties op het werk per saldo een slechte zaak zijn voor de werkgever. Het blijkt namelijk dat werknemers met een relatie op het werk, meer gemotiveerd zijn, meer tijd doorbrengen op het werk en minder ziek zijn.

Ontslag, of niet?

Dat ongewenst sexueel gedrag op het werk meestal tot ontslag leidt ligt voor de hand. De laatste jaren worden werknemers meer en meer beschermd tegen collega?ÇÖs die hun handjes niet thuis laten of hun sexuele gevoelens met de mond belijden. De tik op de bil met een erotische lading kan daarom einde carri?¿re betekenen.

Gewenste relaties op het werk zijn niet verboden. Artikel 12 van de Grondwet en artikel 8 EVRM (Europees Verdrag Rechten van de Mens) garanderen zelfs het recht op privacy, waaronder de vrije partnerkeus. Dat geldt ook voor de werkplek!. De werkgever moet daarom een wel zeer goede reden hebben om zijn belangen boven deze grondrechten te stellen.
Maar soms zijn die belangen aanwezig. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als de relatie met de collega het werk ernstig verstoort, of indien de collega uit hoofde van zijn functie zijn ?Çÿgeliefde?ÇÖ moet beoordelen, wat dan uiteraard niet meer objectief kan.
In dit soort gevallen dient de werkgever overigens eerst na te gaan of ????n van de geliefden op een andere werkplek aan de slag kan, voordat eventueel tot ontslag kan worden overgegaan.

Situaties die vrijwel altijd tot ontslag leiden zijn die waarin de ene geliefde ?Çÿafhankelijk?ÇÖ  is van de ander.  Ik doel hier op relaties tussen leraren en leerlingen, en artsen of hulpverleners en pati?½nten. Juist in een dergelijke situaties van afhankelijkheid en ongelijkwaardigheid moet de werknemer zijn professionaliteit bewaren en geen relatie aangaan, aldus de heersende opvatting bij de Nederlandse rechters.

Of sex met een collega op het werk ontslag rechtvaardigt is een lastig te beantwoorden vraag. In de jurisprudentie valt hier nauwelijks iets over te vinden. Blijkbaar lossen werkgever en werknemers dit soort delicate kwesties in onderling overleg op en hebben zij geen behoefte aan een podium bij de rechter. Indien ????n van de lezers van deze column een vonnis over sex op het werk kan aandragen, zal ik de uitspraak graag in deze column opnemen.

Wel heb ik een Amerikaanse zaak kunnen vinden, waarbij twee collega?ÇÖs op 'hete daad' werden betrapt. Het betrof hier nota bene een rechtbankarchivaris en een bewaker die door een rechter werden betrapt. Plaats van delict: de Rechtbank! Een collega-rechter sprak vonnis; de rechtbankarchivaris werd ontslagen, de bewaker overgeplaatst.

Oh ja, wat heb ik de vragensteller ?Çô die van sex in het archief - geantwoord?

Hoewel ik geen moraalridder ben, heb ik hem bericht dat zijn gedrag in strijd is met ?Çÿgoed werknemerschap?ÇÖ. Er is sprake van inbreuk op de goede zeden, waardoor ik inschat dat de meeste rechters dit een dringende reden voor ontslag zullen vinden.

Ik ontving hierop de volgende reactie van de vraagsteller:
?Ç¥Dank voor uw vlotte deskundige antwoord. Ik begrijp eruit dat ik mijn 'genot' voortaan elders moet zoeken. Het zij zo?Ç¥.

...

Wordt u ontslagen? Bel: 0900 - 123 73 24 ( kantooruren) of mail naar onze ontslagspecialisten
via info@ontslagspecialist.nl voor een kosteloos eerste advies!

Top