Ontslag staande voet

Het eten van een cashewnoot die bestemd was om weg te gooien door de schoonmaakmedewerker rechtvaardigt niet een ontslag op staande voet. Hoewel er in de schoonmaakbranche een streng beleid heerst ten aanzien van hygiene, vindt de rechter ontslag in dit geval een onevenredig zware straf. Hieronder de uitspraak van de kantonrechter te Haarlem.

Heeft u met betrekking tot ontslag staande voet vragen of rechtshulp nodig, kunt u altijd bellen met onze ontslagspecialisten op 0900 ?Çô 123 73 24 (kantooruren) of mail ons.

...

werk weigeren

Kan een werknemer een redelijke opdracht van zijn werkgever weigeren? Het hof in Amsterdam oordeelde onlangs dat het weigeren om een opdracht uit te voeren de werknemer ontslag op staande voet kan opleveren. Het hardnekkig werk weigeren door de werknemer is volgens het hof een dringende reden voor ontslag op staande voet. Zie hieronder de uitspraak van het hof in Amsterdam.

...

alcohol ontslag

Volgens de wet is dronkenschap op het werk reden voor ontslag op staande voet. Is dat in alle gevallen zo? In onderstaande zaak stelde werknemer dat zijn gebruik van alcohol ontslag niet rechtvaardigde. Vanwege een lange en goede staat van dienst zou ontslag op staande voet een te zware sanctie zijn.

Het Gerechtshof was het niet eens met de stelling van werknemer. Het ontslag werd terecht beoordeeld; werknemer had namelijk gezien zijn lange staat van dienst juist beter moeten weten, te meer omdat het personeel eerder per brief is gewezen op de arbeidsrechtelijke consequenties van alcohol op het werk.

...

ontslag staande voet

Een ontslag staande voet moet onverwijld worden gegeven. Valt een termijn van een week voor de beslissing van het ontslag op staande voet binnen deze onverwijldheid? Uit onderstaande uitspraak van de kantonrechter te Utrecht blijkt dat het afhankelijk van de feiten en omstandigheden is of een termijn van een week voor de beslissing om ontslag op staande voet te geven onverwijld is. Dit is niet het geval wanneer de werknemer al eerder waarschuwing van zijn werkgever heeft gekregen.

Heeft u met betrekking tot ontslag staande voet vragen of rechtshulp nodig, kunt u altijd bellen met onze ontslagspecialisten op 0900 ?Çô 123 73 24 (kantooruren) of mail ons.

...

Ontslag op staande voet

Het ernstig misdragen van een werknemer tijdens het personeelsfeest kan een grond zijn voor ontslag op staande voet. Zie hieronder de uitspraak van de kantonrechter te Zwolle.

...

staande voet ontslagen


Wanneer de werknemer op staande voet ontslagen wordt, moet de reden zonder verder uitstel worden meegedeeld.

...

reden ontslag op staande voet

Liegen rechtvaardigt ontslag op staande voet

...

Wordt u ontslagen? Bel: 0900 - 123 73 24 ( kantooruren) of mail naar onze ontslagspecialisten
via info@ontslagspecialist.nl voor een kosteloos eerste advies!

Top