ontslag en ww

De deeltijd-WW wordt verlengd tot 1 april 2010. Het kabinet wil economisch herstel niet belemmeren door de regeling te lang open te houden, maar de regeling ook niet te vroeg sluiten. Alles afwegend is het kabinet bereid de regeling tot 1 april 2010 open te houden. De regeling stopt eerder als het beschikbare geld op is.

Dit besluit is onderdeel van overleg met sociale partners over de aanpak van de crisis. Dit staat in een brief van minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer. In de brief gaat de minister in op de huidige situatie van de arbeidsmarkt en de verdere aanpak van de crisis.

...

Wordt u ontslagen? Bel: 0900 - 123 73 24 ( kantooruren) of mail naar onze ontslagspecialisten
via info@ontslagspecialist.nl voor een kosteloos eerste advies!

Top