Bekijken berichten getagged beeindiging

Ontslag in verband met sex op het werk


Tijdens de vrijdagmiddagborrel op het werk ben ik betrapt in een compromiterende positie met mijn vrouwelijke collega in het archief. We hadden bij wijze van spreken 'de broek nog op de enkels''.  Werkgever wil ons nu beiden ontslaan. Ik ben van mening dat dit niet zou mogen. Werkgever heeft toch zelf een verantwoordelijkheid? Zij schenken volop alcohol, waardoor de hormonen hard gaan stromen. Bovendien wie heeft er last van? Zowel ik en mijn collega zijn niet getrouwd.

Als er dan toch ontslagen moet worden, kan werkgever toch voor 1 van beiden kiezen ipv van beiden. Als 1 weg is, gebeurt het niet meer. Immers: Het takes two to tango? Graag uw mening over deze delicate kwestie.

Antwoord van Ontslagspecialist:
Mijns inziens hebben beide werknemers gehandeld in strijd met de wettelijke verplichting zich als 'goed werknemer' te gedragen. Dat kan uiteraard een ontslaggrond opleveren. Het vertrouwen in u beiden is immers weg. Uw werkgever zal de kwestie moeten voorleggen aan de kantonrechter of het UWV.

Ik ga ervan uit dat u beiden niet kan bogen op een langdurig dienstverband. Mijn inschatting is dat uw werkgever goede kans maakt dat het ontslag(en) zal worden gehonoreerd.
Uiteraard mag uw werkgever niet discrimineren in de sanctie.dat leidt ertoe dat beide werknemers dienen te worden ontslagen.

Reactie vraagsteller:
Dank voor uw vlotte deskundige antwoord. Ik begrijp eruit dat ik mijn 'genot' voortaan elders moet zoeken. Het zij zo.

Antwoord Beheerder:
Ik voel met u mee!
Beantwoord door:
edwin van jaarsveld

Ontslag intrekken

Wanneer de werknemer zijn ontslag aanvraagt moet de werkgever onderzoeken of deze aanvraag overeenkomt met de wil van de werknemer. Als uit het onderzoek blijkt dat de wil van de werknemer overeenstemt met de ontslagaanvraag kan de werknemer zijn ontslag niet meer intrekken. Zie hieronder de uitspraak van de kantonrechter te Zwolle.

...

Kennelijk onredelijk ontslagprocedure

Indien een werknemer wordt ontslagen via een procedure bij het UWV WERKbedrijf (voorheen CWI), kan de werknemer in sommige gevallen zelf een procedure bij de kantonrechter starten om een ontslagvergoeding te verkrijgen. Deze procedure bij de kantonrechter heet een kennelijk onredelijk ontslagprocedure. De afgelopen tijd is er bij voortduring discussie geweest over de vraag hoe deze ontslagvergoeding dient te worden berekend. Dient de kantonrechter in dit soort procedures ook uit te gaan van de kantonrechtersformule, of dient de vergoeding op een andere wijze berekend te worden? De Hoge Raad heeft daar onlangs uitsluitsel over gegeven. Dit arrest van de Hoge Raad is hieronder weergegeven.

Samengevat komt de uitspraak erop neer dat de kantonrechtersformule niet van toepassing is. De Hoge Raad is van mening dat in kennelijk onredelijk ontslagprocedures alle bijzondere omstandigheden van het geval dienen te worden meegewogen, zodat  een algemene formule niet kan worden gehanteerd.

...

ontslag disfunctioneren

Geen ontslag disfunctioneren mogelijk bij gebreke van functioneringsverslagen en kans tot verbetering.

...

Wordt u ontslagen? Bel: 0900 - 123 73 24 ( kantooruren) of mail naar onze ontslagspecialisten
via info@ontslagspecialist.nl voor een kosteloos eerste advies!

Top