Ontslag bij plichtsverzuim

‘Beveiliger museum terecht ontslagen’. Zo luidde de kop in een krantenartikel over een beveiliger die zijn plichten ernstig had verzuimd. Wat was er aan de hand?

Een beveiliger werkt al ruim 10 jaar als beveiliger in een museum en werd de laatste jaren ingezet voor consignatiediensten. Hij moet dan binnen 30 minuten na een oproep in het museum aanwezig zijn. Tijdens één van die diensten ging ’s avonds een dubbel alarm af. De man was op dat moment onderweg naar zijn vriendin. Hij belde met een surveillant die in het museum was en gaf hem instructies. Aan de hand van de bevindingen van de surveillant, besloot de beveiliger om de politie te laten afbellen. Hij reed vervolgens door naar zijn vriendin.

De gemeente besloot daarop de man te ontslaan. 

De beveiliger stapt vervolgens naar de rechter. De beveiliger erkent bij de rechter dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan ernstig plichtsverzuim door niet adequaat te reageren op het alarm. Hij vindt de straf van ontslag echter te zwaar. De man stelt dat hij ervan uit mocht gaan dat een collega stand-by zou zijn, omdat zij dit onderling hadden afgesproken.

Oordeel van de rechter

De rechtbank oordeelt dat het ontslag redelijk is gezien de aard en ernst van het plichtsverzuim. De beveiliger is niet binnen 30 minuten na het alarm naar het museum gekomen. Bovendien belde hij een onervaren surveillant in het museum en gaf hem instructies om te kijken wat er aan de hand was en liet uiteindelijk de politie afbellen. Volgens de gemeente moet de politie bij een dubbel alarm echter altijd komen. De man is dus ernstig tekortgeschoten in zijn kerntaak als beveiliger. 

Dit te meer omdat de gemeente de beveiligers in het algemeen en de ontslagen beveiliger in het bijzonder recentelijk had gewezen op hun plichten en verantwoordelijkheden in verband met een eerdere diefstal in het museum.

De rechtbank oordeelt dat de belangen van de gemeente bij betrouwbare beveiliging groter zijn dan het persoonlijke belang van de beveiliger om zijn werk te behouden.

Ook voor werknemers?

Bovenbeschreven ontslag betreft een medewerker (ambtenaar) in dienst van de gemeente. Vraag is: kan ook een werknemer die werkzaam is op basis van een arbeidsovereenkomst om reden van plichtsverzuim ontslagen worden? Ja dat kan. Ook een werknemer moet zijn werk goed te doen. Als hij zijn werk niet goed doet, kan een werkgever aan de kantonrechter vragen de arbeidsovereenkomst te ontbinden op grond van ‘disfunctioneren’. Aan een dergelijke ontslaggrond worden wel zware eisen gesteld, zoals het doorlopen van een ‘verbetertraject’.  Als er echter sprake is van een zeer ernstig plichtsverzuim ( bijvoorbeeld waarbij mensen in gevaar komen, (herhaalde)werkweigering) kan werknemer eventueel ook op staande voet ( dus per direct) ontslagen worden.  

Direct actie: heeft u te maken met ontslag en/of plichtsverzuim, bel dan direct onze Ontslagspecialisten 0900 - 123 73 24 of mail. Ook werkgevers kunnen wij bijstaan. Kijk hiervoor op onze pagina: advocaten voor ondernemers.

 

Wordt u ontslagen? Bel: 0900 - 123 73 24 ( kantooruren) of mail naar onze ontslagspecialisten
via info@ontslagspecialist.nl voor een kosteloos eerste advies!

Top